מושק מותג שקד תבור

מוקמת חברת בת חדשה בשם שקד תבור, מותג חדש אשר לימים יהווה מותג מוכר ומוביל בתחום מוצרי הבריאות והטבע.

phone
waze

btn forWebsite

back to top